ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ

Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Călăraşi, colectează anual o cantitate de aproximativ 3000 kg deşeuri de aluminiu, rezultate în urma confecţionării, abandonării de către populaţie şi a retragerii de la foştii proprietari a plăcuţelor cu numere de înmatriculare, cantitate ce trebuie valorificată lunar prin agenţi economici autorizaţi în acest sens.

Operatorii economici interesaţi de achiziţionarea acestor deşeuri pentru cantitatea aferentă anului 2023, sunt rugaţi să depună oferta de preţ/kg, la Registratura Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi până cel târziu la data de 28.03.2023, ora 10:00, însoţită de următoarele documente:

-certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic este adecvat obiectului contractului de vânzare-cumpărare, preluare deşeuri neferoare;

-autorizaţia de mediu, copie conform cu originalul;

-certificat de atestare fiscală.

Criteriul de atribuire al contractului este preţul unitar lei/kg cel mai mare ofertat. Se va încheia un contract de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 12 luni.