ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ

Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi solicită ofertă de preț din partea agenților economici, autorizaţi în acest sens pentru valorificarea, în urma casării, a 6 autoturisme ( 5 Dacia Logan și 1 VW Touareg).

Operatorii economici interesaţi de achiziţionarea acestor autoturisme sunt rugaţi să depună oferta de preţ lei/kg (transport inclus) la Registratura Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi până cel târziu la data de 05.07.2023, ora 12:00, însoţită de următoarele documente:

-certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic este adecvat obiectului contractului de vânzare-cumpărare, preluare deşeuri neferoare;

-autorizaţia de mediu, copie conform cu originalul;

-certificat de atestare fiscală.

Criteriul de selecție al ofertei este preţul unitar lei/kg cel mai mare ofertat. Se va încheia un proces-verbal de predare-primire a autoturismelor și eliberarea certificatelor de distrugere a acestora, conform prevederilor legale.