COMUNICAT DE PRESĂ

La două săptămâni după demararea controalelor pentru identificarea problemelor existente la nivelul operatorilor economici care depozitează, distribuie, transportă și comercializează carburanți, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) și gaz natural comprimat (GNC), Instituția Prefectului – Județul Călărași prezintă un raport intermediar efectuat de echipele constituite în data de 30 august 2023, la ordinul prefectului Valentin Barbu.
12 instituții de control fac parte din comisiile mixte și anume:
-Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași (ISU)
-Inspectoratul Teritorial al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR)
-Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de ridicat și Recipiente sub presiune (CNCIR)
-Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Călărași (ITM)
-Garda de Mediu – Comisariatul Județean Călărași (GM)
-Agenția pentru Protecția Mediului Călărași (APM)
-Inspectoratul de Poliție Județean Călărași (IPJ)
-Inspectoratul Teritorial Călărași al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)
-Agenția Teritorială Călărași a Autorității Rutiere Române (ARR)
-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași (AJPF)
-Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3
-Biroul Vamal Călărași

Potrivit raportărilor, până la data de 13 septembrie 2023, au fost verificate 4 instituții publice și 67 de operatori economici.

Au fost constatate 209 nereguli/deficiențe printre care:
– suspendarea unei autorizații a unui operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor
– lipsă autorizații/avize/documente de funcționare/comercializare/transport – 31
– instalații/rezervoare/recipiente depozitare/transport amplasate ilegal – 17
– alte tipuri de deficiențe/disfuncționalități/nereguli constatate – 160

Au fost aplicate 197 de sancțiuni, dintre care 142 de avertismente și 55 de amenzi și a fost dispusă suspendarea activității pentru 10 agenți economici.
1.148.000 lei este valoarea totală a sancțiunilor aplicate până în prezent.

La nivelul județului Călărași operațiunile de control se desfășoară în intervalul 30 august 2023 – 31 octombrie 2023, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Călărași care centralizează toate datele comunicate de către comisiile mixte de control și întocmește zilnic rapoarte către Ministerul Afacerilor Interne.