COMUNICAT DE PRESĂ privind activitatea Comisiei Județene de Fond Funciar

Comisia de Fond Funciar din cadrul Instituției Prefectului Județul Călărași s-a întrunit miercuri, 13 decembrie 2023, în ultima ședință stabilită pentru acest an.

Pe parcursul anului 2023, specialiștii din cadrul comisiei au dezbătut și aprobat, în cele 10 ședințe ordinare întrunite, 710 hotărâri adoptate, din care 16 de respingere și 664 de admitere. Din cele 710 hotărâri adoptate, un număr de 312 au fost de validare a documentației privind emiterea titlurilor de proprietate și un număr de 131 au fost hotărâri privind emiterea unui duplicat al titlului de proprietate, restul având ca obiect reconstituiri de drept de proprietate pentru teren aferent caselor de locuit, modificări ale titlurilor de proprietate și modificări ale pozițiilor din anexe, potrivit legilor fondului funciar.

La finalul ședinței, prefectul Valentin Barbu a transmis membrilor comisiei aprecieri pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă, în cadrul tuturor întâlnirilor, pe tot parcursul anului.

Următoarea ședință a Comisiei de Fond Funciar din cadrul Instituției Prefectului Județul Călărași va avea loc în cursul lunii ianuarie 2024, la o dată ce va fi stabilită ulterior.