COMUNICAT DE PRESĂ privind analiza activităților desfășurate, în anul 2023, de către SPCRPCIV Călărași

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, aparat de specialitate din cadrul Instituției Prefectului Județul Călărași, a efectuat, în anul 2023, o serie de activități specifice și anume: examinarea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, introducerea datelor pentru editarea permiselor de conducere, înmatricularea, radierea, transcrierea și autorizarea provizorie pentru circulație a vehiculelor, introducerea datelor pentru editarea certificatelor de înmatriculare, eliberarea plăcilor cu numere de înmatriculare precum și evidența informatizată a conducătorilor auto și a vehiculelor rutiere.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor este organizat pe trei compartimente, după cum urmează: compartimentul regim permise de conducere și examinări, compartiment înmatriculări/evidența vehiculelor rutiere și compartimentul informatic.

Activitatea de pregătire a candidaților la examenul auto s-a desfășurat în această perioadă în cadrul celor 42 de școli de șoferi (22 de societăți comerciale cu răspundere limitată și 20 de PFA) care funcționează pe raza județului Călărași. Dintre acestea, 37 efectuează pregătire specifică pentru conducătorii auto amatori, iar 5 unități școlare efectuează pregătire specifică atât pentru conducători auto amatori, cât și pentru profesioniști.

În perioada ianuarie – decembrie 2023, la nivelul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor al județului Călărași, în cadrul celor 250 de examene auto organizate, sub supravegherea celor 10 examinatori atestați, au fost examinate un număr de 9205 persoane la proba teoretică și 6535 persoane la proba practică, din care au fost declarate  „ADMIS” 3716, rezultând un procent de promovabilitate de 50,48%, iar la proba de poligon 114 persoane, din care au fost declarate „ADMIS” 113 persoane. Proba teoretică a examenului auto s-a desfășurat la sediul din municipiul Călărași, în sala amenajată în care funcționează șase stații de lucru unde pot fi examinate concomitent șase persoane.

Pe linie de permise de conducere, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, au fost emise un număr de 10356 de permise de conducere, din care 3177 persoanelor declarate „ADMIS” la examenul pentru obținerea permisului de conducere, restul de 7179 reprezentând eliberări de permise de conducere ca urmare a preschimbării acestora. La data de 31.12.2023 în registrul de evidență al SPCRPCIV Călărași se afla un număr de 78490 de posesori de permis de conducere.

Pe linie de înmatriculări, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, au fost eliberate un număr de 15145 de certificate de înmatriculare, din care 3161 ca urmare a operațiunilor de înscriere și 11984 ca urmare a operațiunilor de transcriere sau a altor operațiuni similare. S-au efectuat 2001 radieri din circulație și 1711 autorizări provizorii. În cursul anului 2023, au fost descoperite două cazuri de folosire a unor documente de vânzare – cumpărare falsificate. Dosarele au fost înaintate către IPJ Călărași în vederea continuării cercetărilor.

La data de 31.12.2023 parcul auto al județului Călărași număra 92625 de vehicule înmatriculate, cu 1984 mai puține comparativ cu 31.12.2022.

 ”În acest an, una din prioritățile mele este ca activitatea Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor să se desfășoare într-un spațiu de lucru care să corespundă atât nevoilor angajaților, cât și nevoilor cetățenilor. Dacă în cursul anului trecut, Serviciul Pașapoarte s-a mutat într-un nou sediu și beneficiază de un spațiu modern și generos, la fel și la Serviciul Înmatriculări vor avea loc schimbări, anul acesta. Deja s-au demarat procedurile pentru obținerea avizelor necesare din partea ministerului de resort privind extinderea spațiului existent, dar luăm în calcul și găsirea unui alt spațiu adecvat pentru desfășurarea în bune condiții a activității SPCRPCIV Călărași”, transmite prefectul județului Călărași, Valentin Barbu