Comunicat de presă privind ședința Colegiului Prefectural Călărași pe luna mai

Membrii Colegiului Prefectural Călărași s-au reunit joi, 30 mai 2024, în ședința lunară, pentru a discuta rapoartele de activitate pe anul 2023 prezentate de Casa Județeană de Pensii Călărași, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călărași, Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Sud Muntenia.

Potrivit raportului Casei Județene de Pensii Călărași, în sistemul public de pensii, la nivelul județului Călărași erau în plată, la data de 31.12.2023, 58074 pensionari de stat și 3436 pensionari agricultori. Lunar, CJP Călărași plătește indemnizații pentru un număr de 4956 de beneficiari.

Raportul de activitate al Inspectoratului Teritoarial de Muncă din Călărași arată că la nivelul județului Călărași sunt înregistrați un număr de 6420 de angajatori activi, din care 705 angajatori au peste 10 salariați: 200 de angajatori sunt cu capital de stat (inclusiv bugetari), 3 angajatori cu capital mixt, 502 angajatori cu capital privat. În evidența ITM Călărași erau înregistrate la finalul anului 2023 un număr de 49 de contracte colective de muncă active, din care în semenstrul I 2023 au fost înregistrate un număr de 16 contracte de muncă, în semenstrul II 2023 înregistrându-se 13 contracte colective de muncă.

Organismul Intermediar Regional Pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud –Muntenia a contractat în 2023 un număr de 11 proiecte, din care 3 proiecte aprobate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o valoare totală eligibilă de 8.934.597,29 de lei și 8 proiecte aprobate din Programul Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027, cu o valoare totală eligibilă de 1.642.040 lei.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat de către Inspectoratul Județean în Construcții Călărași un material pe tema “Palatele Rromilor – identitate și context urbanistic edificate în județul Călărași”.