Informaţii de interes public privind eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice

Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. În acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifica, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante.

Pentru persoanele fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul apartamente şi/sau camere de închiriat în locuinţe familiale, cerinţele sunt similare, cu specificarea că documentele necesare trebuie să demonstreze dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistică şi adresa unităţii respective,

În cazul unei reclasificâri a unităţii la un alt tip de structură şi/sau categorie de clasificare, operatorul economic trebuie să depună o cerere standardizată, un memoriu justificativ de reclasificare, fişe standardizate şi alte documente relevante.

Schimbarea titularului certificatului de clasificare implică, de asemenea, o serie de documente necesare pentru a demonstra schimbarea operatorului economic, printre care un certificat constatator, fişe standardizate şi dovezi ale înregistrării contractelor de muncă.

În căzui schimbării denumirii structurii de primire turistică, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, va trebui să depună o documentaţie specifică, detaliată în ORDINUL nr. 65 din 10 iunie 2013 şi ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022.

Este important de subliniat că înţelegerea şi respectarea acestor proceduri nu sunt doar o cerinţă legală, ci şi un factor determinant la dezvoltarea sustenabilă a turismului în România. O clasificare corectă a structurilor de primire turistice garantează că acestea îndeplinesc standardele necesare pentru a oferi un nivel adecvat de servicii, în beneficiul turiştilor şi, în acelaşi timp, contribuie la menţinerea şi creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Pentru orice întrebări sau clarificări, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului vă stă la dispoziţie, prin personalul din cadrul Direcţiei Autorizare şi Monitorizare, la numărul de telefon: 0786 993 758.

Link-ul care poate fi accesat pentru informaţii suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/