Transparență decizională

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
-Organigrama Institutiei Prefectului judetul Calarasi
-Ordinele prefectului, mai putin ordinele cu caracter personal
-Raport de activitate al Institutiei
-Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 si a Legii nr. 52/2003, la nivelul judetului Calarasi
-Strategia de dezvoltare a Institutiei Prefectului judetul Calarasi,
-Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Calarasi,
-Planul de actiuni al Institutiei Prefectului judetul Calarasi,
-Actele Comisiei de Dialog Social,
-Actele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice a judetului Calarasi,
-Lista serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judetului Calarasi,
-Documente de interes juridic,
-Bugetul anual,
-Bilantul anual,
-Documente gestionate si /sau produse in cadrul institutiei.

Deciziile emise pentru echilibrarea bugetelor locale Calarasiaici