Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Comisia judeţeană privind incluziunea socială este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative din judeţ, reprezentanţi ai consiliilor locale şi ai consiliului judeţean.
La reuniunile comisiei judeţene privind incluziunea socială sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi personalităţi recunoscute în domeniu.
Secretariatul comisiei judeţene privind incluziunea socială se asigură de compartimentul de incluziune socială din cadrul direcţiei judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie.

Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Judetul Calarasi
Str. Flacara, nr. 18 A, Cod 910067, Calarasi, jud. Calarasi
telefon: 0242/314.552

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL COMISIEI JUDEŢENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA CALARASI – format PDF

Ordinul Prefectului nr.128/2022 – actualizarea Comisiei judetene privind incluziunea sociala – format PDF

PLAN DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ  – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI – PE ANUL 2020 – format PDF
PLAN DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ  – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI – PE ANUL 2019 – format PDF
PLAN DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI – PE ANUL 2018 – format PDF
PLAN DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI – PE ANUL 2017 – format PDF
PLAN DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI – PE ANUL 2016 – format PDF

ACTE NORMATIVE
HOTĂRÂRE Nr.1217 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România – format PDF