Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Comisia judeţeană privind incluziunea socială este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative din judeţ, reprezentanţi ai consiliilor locale şi ai consiliului judeţean.
La reuniunile comisiei judeţene privind incluziunea socială sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi personalităţi recunoscute în domeniu.
Secretariatul comisiei judeţene privind incluziunea socială se asigură de compartimentul de incluziune socială din cadrul direcţiei judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie.

Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Judetul Calarasi
Str. Flacara, nr. 18 A, Cod 910067, Calarasi, jud. Calarasi
telefon: 0242/314.552

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL COMISIEI JUDEŢENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA CALARASI – format PDF

Ordinul Prefectului nr.207/18.04.2024  privind reorganizarea Comisiei judetene pentru incluziunea sociala a județului Călărași

Ordinul Prefectului nr.168/17.03.2023 – actualizarea Comisiei judetene privind incluziunea sociala

 

PLAN DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ  – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022

RAPOARTE PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA A JUDETULUI CALARASI

 

ACTE NORMATIVE
HOTĂRÂRE Nr.1217 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România – format PDF