ANUNŢ

Marți, 25 mai 2021, ora 11.00, în Aula Tribunalului Călăraşi va avea loc şedinţa publică de desemnare, prin tragere la sorți, a președintelui Biroului Electoral Județean Călărași și a locțiitorului acestuia, pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) şi art. 33 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a punctelor 3 – 4 prevăzute în Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, aprobat prin H.G. nr.555/19.05.2021.

Prezentul anunţ se aduce la cunoştinţa publică prin presa scrisă şi audiovizuală, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. 2 raportat la art.33 alin. 1 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a punctului 3 prevăzut în Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021, aprobată prin H.G. nr. 555/2021.

PREŞEDINTELE  TRIBUNALULUI CĂLĂRAŞI,

Judecător VICA OPRIŞAN