COMUNICAT DE PRESĂ

Continuă controalele pentru identificarea problemelor existente la nivelul operatorilor economici care depozitează, distribuie, transportă și comercializează carburanți, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) și gaz natural comprimat (GNC).

Potrivit raportărilor, de la demararea verificărilor și până la data de 27 septembrie 2023,  s-au controlat 8 instituții publice și 115 operatori economici.

Au fost constatate 366 de nereguli/deficiențe  printre care:

– lipsă autorizații/avize/documente de funcționare/comercializare/transport – 39

– instalații/rezervoare/recipiente depozitare/transport amplasate ilegal – 25

– alte tipuri de deficiențe/disfuncționalități/nereguli constatate – 301

– a fost suspendată o autorizație a unui operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor

Au fost aplicate 336 sancțiuni, dintre care 243 de avertismente și 93 de amenzi. A fost dispusă suspendarea activității pentru 14 agenți economici, iar pentru 3 agenți economici a fost dispusă închiderea activității.

1.327.500 lei este valoarea totală a sancțiunilor aplicate până în prezent.

Operațiunile  de control se desfășoară în intervalul 30 august 2023 – 31 octombrie 2023, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Călărași care centralizează toate datele comunicate de către comisiile mixte de control și întocmește zilnic rapoarte către Ministerul Afacerilor Interne.