COMUNICAT DE PRESĂ

Continuă controalele GPL. Din totalul datelor furnizate de cele 12 instituții abilitate să efectueze controale s-au identificat, la nivelul județului Călărași, un număr de  185 de agenți economici și instituții publice care depozitează, utilizează distribuie, transportă și comercializează carburanți, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) și gaz natural comprimat (GNC).

Dintre acestea, până la data de 5 octombrie 2023, s-au controlat 8 instituții publice și 129 de operatori economici.

Au fost constatate 426 de nereguli/deficiențe printre care:

– lipsă autorizații/avize/documente de funcționare/comercializare/transport – 40

– instalații/rezervoare/recipiente depozitare/transport amplasate ilegal – 25

– alte tipuri de deficiențe/disfuncționalități/nereguli constatate – 360

– a fost suspendată o autorizație a unui operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor.

Au fost aplicate 393 de sancțiuni, dintre care 288 de avertismente și 105 amenzi. A fost dispusă suspendarea activității pentru 14 agenți economici, iar pentru alți 5 agenți economici a fost dispusă închiderea activității.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate până în prezent este de 1.361.500.

Operațiunile de control se desfășoară în intervalul 30 august 2023 – 31 octombrie 2023, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Călărași care centralizează toate datele comunicate de către comisiile mixte de control și întocmește zilnic rapoarte către Ministerul Afacerilor Interne.