COMUNICAT DE PRESĂ

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a introdus o nouă modalitate de recrutare în funcția publică pentru administrațiile locale. Aceasta este inspirată după modelul aplicat în administrațiile publice de nivel european și adaptată nevoilor de dezvoltare ale funcției publice din România.
În acest sens, Institutia Prefectului – judetul Calarasi s-a aliniat la noul model de recrutare în funcția publică ce are la bază principiile competiției, transparenței, competenței și egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale, cu scopul de a profesionaliza funcția publică și, implicit, de a crește performanța serviciilor publice.
Noul nostru coleg, Viorel Valeriu CONSTANTIN este cel care a trecut etapele ANFP ale acestui concurs pilot și ocupă în prezent funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment contencios administrativ, reprezentare în instanță, aplicarea apostilei, îndrumarea autorităților publice locale și proces electoral, în cursul acestei săptămâni depunând și jurământul de funcționar public în cadrul instituției noastre.
De altfel, în ultimul an, Instituția Prefectului județul Călărași și-a întărit DEPARTAMENTUL JURIDIC cu mai multe persoane pregătite profesional care activează cu responsabilitate în cadrul instituției și anume:
Silviu Sorin MARCU – Compartimentul Fond Funciar
Maria Luiza Vișan și Cornelia RUSEN – Compartiment aplicare acte cu caracter reparatoriu
Prefect Valentin BARBU: ”𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑎̆ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎̆𝑚 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡̦𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑔 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑧𝑒 𝑖̂𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎, 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑎𝑖 𝑓𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑡̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎̆ 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑖𝑡̦𝑒𝑙𝑒 𝑡̦𝑎̆𝑟𝑖𝑖. 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑚𝑢𝑙 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡̦𝑒𝑖 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒, 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑒𝑎, 𝑣𝑜𝑖 𝑠𝑢𝑠𝑡̦𝑖𝑛𝑒, 𝑖̂𝑛𝑡𝑜𝑡𝑑𝑒𝑎𝑢𝑛𝑎, 𝑐𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎̆𝑡𝑖𝑡̦𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑖̂𝑛 𝑎𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡̦𝑖𝑖!”
𝑴𝒖𝒍𝒕 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔 𝒊̂𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆, 𝒕𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐𝒓!