Comunicat de presă cu privire la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice pe luna martie 2024

Joi, 14 martie 2024, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Instituției Prefectului Județul Călărași, s-a întrunit, în ședința lunară, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Conform ordinii de zi, au fost prezentate două materiale cu privire la situația actuală a persoanelor vârstnice cu probleme deosebite de sănătate aflate în îngrijirea serviciilor furnizate de unitățile medico-sociale din județ, în anul 2023:
1. Informare asupra situației din Centrul de asistență medico-socială Călărași;
2. Informare asupra situației înregistrate în Unitatea medico-socială Oltenița;
3. Diverse: Prezentare propuneri din partea Consiliului Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Călărași cu privire la temele de dezbatere pentru luna aprilie 2024. Situația actuală a persoanei vârstnice aflată în îngrijirea căminelor pentru persoane vârstnice din județul Călărași.