Comunicat de presă privind noile măsuri luate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

În contextul prevenirii și atenuării efectelor caniculei și ținând cont de avertizările meteorologice privind valul de căldură și disconfort termic ridicat, în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, convocată de către prefectul 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐔, au fost aprobate noi măsuri.
Președinții 𝐂𝐋𝐒𝐔 vor dispune măsuri în vederea evitării posibilelor situații de urgență, generate de caniculă și disconfort termic, după cum urmează:
1. Organizarea serviciului de permanență la sediul primăriilor;
2. Întocmirea și actualizarea la nivelul localităților a evidenței persoanelor aflate în dificultate, fără aparținători, a căror stare de sănătate poate fi influențată negativ de caniculă. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul și îngrijirea;
3. Direcțiile și Serviciile de Asistență Socială din toate UAT-urile să identifice și să monitorizeze telefonic sau fizic toate persoanele defavorizate care pot fi afectate sever în perioada de caniculă (persoane vârstnice singure și/sau nedeplasabile, persoane cu dizabilități, persoane fără locuință/adăpost).
4. Asigurarea de către UAT-uri în toate spațiile comerciale, gări, autogări, piețe, capete de linie a mijloacelor de transport în comun (Ex: Kaufland, Lidl, Dedeman, Bricostore) a unor dozatoare cu apă;
5. Amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire a populației la sediul primăriei sau în cadrul cabinetelor medicale semnalizate corespunzător, astfel încât să fie identificate cu ușurință de populație, dotate cu aer condiționat și apă potabilă care să fie distribuită gratuit.
6. Asigurarea funcționării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei și asigurarea necesarului de apă;
7. Asigurarea unor surse alternative de apă în situația reducerii substanțiale a debitului în rețeaua de distribuție sau urmare a avarierii acestora;
8. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populației către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităților de aprovizionare cu alimente și prestatoare de servicii;
9. Adoptarea măsurilor pentru reducerea programului normal de lucru și limitarea activităților desfășurate în aer liber, în situația depășirii pragului critic de 80 unități;
10. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata și intensitatea caniculei sau a oricăror fenomene hidrometeorologice periculoase (inundații, vijelii etc), fără a se limita la acestea, pentru a lua măsurile adecvate;
11. Înființarea unui 𝐓𝐄𝐋-𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄 pentru populație în municipiile și orașele din județul Călărași în vederea primirii de informații asupra situațiilor critice intervenite și pentru transmiterea de recomandări. Informarea mass-mediei și afișaj în toate locurile publice despre existența acestei linii telefonice care stă la dispoziție tuturor cetățenilor afectați de caniculă;
12. În cazul în care pe raza UAT-urilor sunt fântâni arteziene sau cișmele din toate zonele, personalul responsabil să se asigure că acestea sunt funcționale, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții.
13. Asigurarea funcționării unor puncte de prim-ajutor în târguri și oboare, iar produsele de origine animală să fie comercializate doar până în ora 10.00.
14. Toate UAT-urile din județul Călărași, pe timpul programului de funcționare, să permită accesul persoanelor în incintă pentru a beneficia de răcoare, apă și eventual, acordarea primului ajutor.
15. Informarea tuturor stațiilor de alimentare cu combustibil vizavi de posibilitatea permiterii persoanelor în incinta stațiilor pentru a beneficia de răcoare, apă și eventual, acordarea primului ajutor.

-𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜ț𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒ă𝐧ă𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜ă 𝐚 𝐉𝐮𝐝𝐞ț𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐂ă𝐥ă𝐫𝐚ș𝐢 va dispune următoarele măsuri:
1. Asigurarea personalului medical și a dotării necesare pentru punctele de prim ajutor organizate pentru diminuarea riscului pentru sănătate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare și hipertermie;
2. Mobilizarea personalului medical și din unitățile medico-sociale, precum și a voluntarilor pentru asigurarea activităților de prevenție;
3. Asigurarea participării medicilor la acțiunile de avertizare a populației și la diseminarea măsurilor de prevenire pe grupe de risc;

-𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐓𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐜ă 𝐚𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞ț𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐂ă𝐥ă𝐫𝐚ș𝐢 va intensifica controalele la toți agenții economici care desfășoară activități în aer liber.
-𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ș𝐭𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐂ă𝐥ă𝐫𝐚ș𝐢 va informa unitățile farmaceutice despre posibilitatea permiterii persoanelor în incinta farmaciilor sau drogheriilor pentru a beneficia de răcoare, apă și eventual, să poată fi acordat primul ajutor.
-𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐌𝐀𝐈 va anunța imediat prin 112 situațiile cazurilor persoanele afectate de canicula, atât în cazul constatării pe timpul misiunilor, precum și în cazul prezentării unor astfel de persoane la sediile instituțiilor, unde pot fi monitorizate până la sosirea echipajelor de prim ajutor.
-𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐓𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢ț𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫ă 𝐂ă𝐥ă𝐫𝐚ș𝐢 va asigura un spațiu adecvat climatizat pentru persoanele care așteaptă la trecerea frontierei.
-Asigurarea de către operatorul care efectuează trecere cu bacul la 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐢𝐮 a unor puncte de prim-ajutor, pe ambele maluri, fiind cunoscut numărul mare de turiști care tranzitează județul Călărași.
-𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜ț𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐕𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐫ă ș𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧ț𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐂ă𝐥ă𝐫𝐚ș𝐢 ș𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞ț𝐞𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜ț𝐢𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐂ă𝐥ă𝐫𝐚ș𝐢 va intensifica controale la vânzători stradali, ambulanți și la unitățile de catering, dar și în toate piețele la societățile și persoanele care comercializează produse perisabile.
-𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭ăț𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐫𝐧𝐢𝐳𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭ăț𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞 vor dota punctele de încasare a facturilor cu echipamente de climatizare și apă potabilă.
-𝐂𝐫𝐮𝐜𝐞𝐚 𝐑𝐨ș𝐢𝐞 𝐂ă𝐥ă𝐫𝐚ș𝐢 va dispune măsuri de informare a populației prin împărțirea de materiale informative despre măsurile de prevenire pentru perioadele caniculare.