Grupul de lucru pentru derularea POAD

Grupul de lucru este constituit prin ordin al prefectului, în conformitate cu prevederile punctului D din anexa la H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Ordinul Prefectului nr.423 din 21.11.2014 privind constituirea la nivelul județului Călărași a unui Grup de lucru pentru buna desfășurare a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014 – format PDF

Ordinul Prefectului nr.194 din 21.08.2015 privind constituirea la nivelul județului Călărași a unui Grup de lucru pentru buna desfășurare a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2015 – format PDF

Atribuțiile Grupului de lucru pentru derularea POAD – format PDF