Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ordinul Prefectului nr.470/2022 privind actualizarea componentei Grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul judetului Calarasi