Serviciul regim permise și înmatriculări – program

COMUNICAT

Vă reamintim faptul că proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, se susţine, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) Examinatorul, candidatul şi martorul vor purta echipamente de protecţie pe toată durata de desfăşurarea a probei (măşti de protecţie), în lipsa acestora putând fi refuzată susţinerea probei. În autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp;
b) Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanţă dezinfectantă. De asemenea, vor pune la dispoziţie echipament pentru măsurarea temperaturii corporale, putând fi refuzată examinarea candidatului care are o temperatură corporală mai mare de 37,3 grade Celsius;
c) Programarea la proba practică se va face pe două intervale orare, aferente a două serii pentru fiecare examinator. La locul de intâlnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfăşura numai in spaţii deschise, cu respectarea regulilor de distanţare socială;
Activitatea de examinare la proba teoretică se va efectua cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, astfel:
-utilizarea măştilor de protecţie, atât pentru candidaţi cât şi pentru examinatori;
-scanarea temperaturii corporale şi interzicerea susţinerii examenului în situaţia în care aceasta depăşeşte 37,3 grade Celsius;
-respectarea distanţării persoanelor ce vor susţine proba teoretică;
-evitarea prezentării candidaţilor la sediul S.P.C.R.P.Î.V. cu susţinători, accesul va fi permis doar candidatului;
-pentru a preveni aglomerarea spaţiilor, candidaţii se pot prezenta în vederea susţinerii probei teoretice doar pe baza de programare online, acestea putând fi efectuate pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.
-candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) din ordonanța de urgență se poate prezenta în vederea Înregistrării dosarului şi susţinerii probei teoretice fără programare online.
Vă reamintim faptul că activitățile specifice de înmatriculare/transcriere/autorizare provizorie și cele privind preschimbarea permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online.
Operaţiunea de programare examinare proba practică / reprogramare examinare proba practică se va face în zilele de MIERCURI si JOI intre orele 15.00-16.00, iar VINERI intre orele 13.00-14.00, de către titulari, respectiv persoanele mandatate/delegate fără programare online, conform programului de lucru cu publicul. Programarea se va face în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.
Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

 

 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi îşi desfăşoară activitatea la următoarea adresă:
mun.Călăraşi, Bdul 1 Decembrie 1918 nr.2, aripa est, parter (lângă Hotel Călăraşi)

Telefon disponibil pentru public: 0242.311.606 (luni-joi, între orele 14.30-16.30; vineri: 13.30-16.30)
Fax: 0242.311.606
e-mail: permise@prefecturacalarasi.ro

Şeful serviciului: Î/ comisar de poliţie DIACONU COSTINEL
Audienţele la şeful serviciului se ţin în zilele de luni şi marţi, între orele 14.00-15.30.

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

PRIMIRI DOCUMENTE:

Preschimbare Permis de conducere românesc:
Luni-Marți 13.00-14.30; Miercuri 08.30-15.00; Joi 08.30-14.30; Vineri: 08.30-13.00

Preschimbare Permis de conducere străin:
Miercuri 13.00-15.00

Înregistrare Dosar examinare:
Luni-Marți 08.30-13.30

Înmatriculare  / Transcriere auto:
Luni, Marți, Joi: 08.30-14.30; Miercuri 08.30-15.00; Vineri 08.30-13.00

Operaţiunile de transcriere (vehicul înmatriculat în România) şi înmatriculare (vehicul neînmatriculat în România) se efectuează la Ghişeele 1 sau 2 înmatriculări, in baza programării on-line.

Operaţiunile de autorizare provizorie, radiere vehicul, eliberare duplicat certificat înmatriculare se efectuează la Ghişeul 3 înmatriculări, LUNI-VINERI între orele 8.30-12.00.

Neprezentarea la data și ora programată, neconcordanța între datele înscrise în formularul de programare (nume/prenume) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea documentelor sau lipsa documentelor necesare duc la anularea programării. În cazul in care nu va mai puteti prezenta la data si ora programata, va rugam sa efectuati o noua programare.

 

Autorizare provizorie:
Luni-Vineri 08.30-12.00

Duplicat certificat înmatriculare:
Luni-Vineri 08.30-12.00

Radiere auto:
Luni-Vineri 08.30-12.00

 

ELIBERARI DOCUMENTE:

Luni, Marți, Joi, Vineri: 08.30-16.30; Miercuri 08.30-18.30

 

PRESCHIMBARE PERMISE ŞI EXAMINARE AUTO
Operaţiunile de preschimbare permis de conducere românesc sau străin, înregistrare dosar examinare se efectuează in baza programării on-line.

Operaţiunea de programare examinare proba practică / reprogramare examinare proba practică se va face în zilele de MIERCURI si JOI intre orele 15.00-16.00, iar VINERI intre orele 13.00-14.00, de către titulari, respectiv persoanele mandatate/delegate fără programare online, conform programului de lucru cu publicul. Programarea se va face în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.

Taxa privind contravaloarea permisului de conducere se poate achita în numerar la Ghişeul nr.1, unde se depun documentele, în timpul programului de lucru cu publicul.
Taxa poate fi achitată şi la casieriile Trezoreriei sau CEC Bank, prezentându-se dovada plăţii, la depunerea documentelor.
Taxă contravaloare permis de conducere – 89 lei

Examinarea candidatilor la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Calarasi, din mun.Calarasi, Bdul. 1 Decembrie 1918 nr.2, aripa est, parter, in zilele de luni si marti.

Program sala examinare proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere:
LUNI: 08.30-14.30
MARTI: 08.30-14.30

Proba practica pentru obtinerea permisului de conducere se desfasoara astfel:
1.in mun.Calarasi: LUNI, MARTI, MIERCURI, VINERI, intre orele 08.30-16.00
Locuri de plecare, pe categorii de permise:
-poligon categoriile AM, A1, A2, A – platforma Obor Calarasi, str.Prel.Dobrogei
-categoriile B, B1, BE – parcare Navrom Calarasi, str.Dobrogei
-categorile C, CE, D, DE, TR – parcare Competrol Calarasi, str.Oborului
2.in mun.Oltenita: JOI, intre orele 09.00-16.00.
Locuri de plecare, pe categorii de permise:
-categoriile B, B1, BE – parcare Gara Oltenita

ÎNMATRICULARE AUTO

Operaţiunile de transcriere (vehicul înmatriculat în România) şi înmatriculare (vehicul neînmatriculat în România) se efectuează la Ghişeele 1 sau 2 înmatriculări, in baza programării on-line.

Operaţiunile de autorizare provizorie, radiere vehicul, eliberare duplicat certificat înmatriculare se efectuează la Ghişeul 3 înmatriculări, LUNI-VINERI între orele 8.30-12.00.

Tarifele privind contravaloarea certificatului de înmatriculare, autorizare provizorie a circulaţiei şi plăcilor cu numere de înmatriculare se pot achita în numerar la Ghişeele 1, 2 sau 3 înmatriculări, unde se depun documentele, în timpul programului de lucru cu publicul.
Taxa poate fi achitată şi la casieriile Trezoreriei sau CEC Bank, prezentându-se dovada plăţii, la depunerea documentelor.
Taxă contravaloare certificatului de înmatriculare – 49 lei;
Taxă contravaloare autorizare provizorie a circulaţiei – 13 lei;
Taxele contravalorii plăcilor cu numere de înmatriculare pot fi consultate aici:

Pentru informaţii suplimentare sau eventuale neclarităţi, accesaţi site-ul următor http://www.drpciv.ro