Solicitare informații

Pentru a solicita Instituției Prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Compartimentului INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Program de lucru:
Luni 8.00-18.30
Marți-Vineri 8.00-16.30

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public se face prin intermediul Compartimentului Informare şi Relaţii cu Publicul (consilier Nicoleta SANDU)

Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi
Sediul: municipiul Calarasi, Str. Sloboziei, nr. 9-11
Nr. telefon: 0242/314555
Adresa e-mail: nicoleta.sandu@prefecturacalarasi.ro
Pagina web: http://cl.prefectura.mai.gov.ro

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

RAPOARTE DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 544/2001

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010