Alegeri 9 iunie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ALEGERILE DIN DATA DE 9 IUNIE 2024

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 12 CĂLĂRAŞI

Nume: Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.12 Călărași
Adresă: municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, Strada Sloboziei nr. 9-11
Telefon: 0242313315
E-mail: bj.calarasi@bec.ro
Program zilnic: 9.00 – 17.00
Președinte: CULCEARU Andreea Iulia
Locțiitor: ENESCU Elena Dana
Membru A.E.P.: POSTOLACHE Carmen-Elena

 

ACTE CONSTITUTIVE – BIROURI DE CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE

 • TABEL cu preşedinţii/locţiitorii birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Călăraşi pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 şi alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
 • TABEL cu preşedinţii/locţiitorii birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Călăraşi pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 şi alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 – actualizat la 15.04.2024 / ora 17.00
 • PROCES-VERBAL NR.15 încheiat astăzi 16 aprilie 2024 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi, cu reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente
 • PROCES-VERBAL nr.38 încheiat astăzi, 20.04.2024 ora 10.00 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi cu câte un reprezentant al partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute

CIRCULARE EMISE DE B.E.C.J. NR. 12 CĂLĂRAŞI

 

HOTĂRÂRI ALE B.E.C.J. NR. 12 CĂLĂRAŞI

 • HOTĂRÂRE nr.1/17.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna Constantin Cristiana împotriva desemnării preşedintelui şi locţiitorului Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 31 Luica, judeţul Călăraşi, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
 • HOTĂRÂRE nr.2/18.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de primarul comunei Luica, judeţul Călăraşi, domnul Dobrin Ion, împotriva desemnării preşedintelui şi locţiitorului Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 31 Luica, judeţul Călăraşi, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
 • HOTĂRÂRE nr.3/18.04.2024  privind respingerea contestaţiei formulată de Partidul Naţional Liberal – organizaţia judeţeană Călăraşi împotriva desemnării preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 51 Unirea, judeţul Călăraşi, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
 • HOTĂRÂRE nr.4/18.04.2024 privind admiterea propunerii de candidatură la funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru domnul Iliuţă Vasile, depusă de către Partidul Social Democrat – organizaţia judeţeană Călăraşi
 • HOTĂRÂRE nr.5/20.04.2024 privind înregistrarea protocolului de constituire a alianţei electorale „ALIANŢA DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI” pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024, în judeţul Călăraşi

ANUNȚURI

 

ORDINE PREFECT

 • Ordinul prefectului nr.146/11.03.2024 privind numerotarea circumscripţiilor electorale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Călăraşi pentru alegerile din data de 9 iunie 2024
 • Ordinul prefectului nr.160/21.03.2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Călăraşi pentru alegerile din data de 9 iunie 2024
 • Ordinul prefectului nr.169/28.03.2024 privind aprobarea dimensiunii ştampilei Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 12 Călăraşi şi a ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie municipale, orăşeneşti şi comunale ce vor fi folosite la alegerile din data de 9 iunie 2024 în judeţul Călăraşi
 • Ordinul prefectului nr.180/08.04.2024 privind stabilirea numărului membrilor pentru cele 55 de consilii locale din judeţul Călăraşi şi pentru Consiliul judeţean Călăraşi

 

PUBLICAȚIE cuprinzând datele de contact ale birourilor electorale de circumscripție constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024

 • TABEL cu sediile, datele de contact și programul de funcționare ale BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE din județul Călărași pentru alegerile din 9 iunie 2024 – format PDF si WORD (editabil)

 

MATERIALE DE INSTRUIRE FURNIZATE DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 • Material de instruire a primarilor și secretarilor pentru alegerile din 9 iunie 2024 – aici
 • Material informativ privind o serie de informații necesare candidaților la alegerile din 9 iunie 2024 – aici

 

ALTE INFORMAȚII / LEGISLATIE

Pentru informații legislative suplimentare, consultați paginile dedicate puse la dispoziție de către