Știri importante

DOCUMENTELE INFORMATIVE ŞI DE GHIDARE APLICABILE ÎN ANUL 2021 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE MEDIU SI CLIMĂ DIN PNDR 2014-2020

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu si climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăti compensatorii fermierilor care furnizează societăţii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediuL

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar de suprafaţă agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă;

Măsura 11 – Agricultura ecologică;

Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

MADR urmăreşte intensificarea acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, astfel că, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă au fost elaborate şi actualizate documentele informative şi de ghidare aplicabile în anul 2021, care sunt utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.

Documentele au fost publicate pe pagina MADR: https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL CĂLĂRAȘI PE LUNA MARTIE 2021

Joi, 25 martie 2021, cu incepere de la orele 10.00 a avut loc, in sistem videoconferinta, sedinta Colegiului Prefectural Calarasi, sedinta fiind condusă de prefectul judetului Călărași, dl.Valentin BARBU.

În cadrul ședinței Colegiului au fost prezentate materialele:

Direcția Regională de Statistică Călărași: Recensământul General Agricol 2020- format PDF

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași: Modul de acordare a indemnizației SARS – CoV 2, conform OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 132/2020, pe anul 2020 – format PDF

ITM Călărași: Obligația angajatorului din punct de vedere al securității și sănătății în muncă în contextul muncii la domiciliu și telemuncă si Riscurile la care se expun cetățenii români care intenționează să muncească în străinătate – format PDF.

Videoconferință ANFP despre modificările intervenite în structura organizatorică a Instituţiilor Prefectului

Miercuri, 17 martie 2021, a avut loc o ședință în regim de videoconferință în contextul modificărilor intervenite în structura organizatorică a instituțiilor prefectului – stabilirea funcțiilor publice de prefect și subprefect ca funcții de demnitate publică și înființarea funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al instituției prefectului.

Ședința a fost prezidată de președintele ANFP, Liviu Mălureanu. Au participat prefecții și subprefecții din toată țara, și experți din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Din partea Instituției Prefectului – Județul Călărași au participat prefectul Valentin BARBU și subprefecții Nicolae DUMITRU și Georgică ȘTEFAN.

ANFP și-a prezentat viziunea de reformă în ceea ce privește managementul resurselor umane și a transmis un mesaj de deschidere spre o bună comunicare interinstituțională.

 

CEREMONIA DE DEPUNERE A JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE PREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI, VALENTIN BARBU ȘI SUBPREFECȚII NICOLAE DUMITRU ȘI GEORGICĂ ȘTEFAN

Joi, 4 martie, începând cu ora 13.30, în sala  de ședințe a Instituției Prefectului – județul Călărași, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către prefectul județului Călărași, Valentin Barbu și subprefecții Nicolae Dumitru și Georgică Ștefan, în sistem videoconferință.

Prezenți la sediul Ministerului Afacerilor Interne, vicepremierul Dan Barna, vicepremierul Kelemen Hunor și ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode au rostit scurte alocuțiuni despre importanța momentului.

Directorul general al DGRIP, Teodor Gheorghe, a dat citire Hotărârilor de Guvern prin care domnul Valentin Barbu a fost numit în funcția de prefect și domnii Nicolae Dumitru și Georgică Ștefan în funcția de subprefect, urmat apoi de momentul depunerii jurământului de către aceștia.

La ceremonie au mai participat, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, secretarul de stat pentru relația cu Instituțiile Prefectului, Irina Alexe și subsecretarul de stat Gheorghe Sorescu.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL CĂLĂRAȘI PE LUNA FEBRUARIE 2021

Joi, 25 februarie 2021, cu incepere de la orele 10.30 a avut loc, in sistem videoconferinta, sedinta Colegiului Prefectural Calarasi, sedinta fiind condusă de prefectul judetului Călărași, dl.Marian STOICA.

În cadrul ședinței Colegiului au fost prezentate materialele:

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi- „Informare privind măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2 care se aplică în unitățile de învățământ începând cu 8 februarie 2021“ – format PDF

Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi –  „Desfășurarea campaniei de vaccinare“ – format PDF

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Călăraşi – „Informare privind demararea Campaniei de informare privind depunerea cererilor unice de plată 2021“ – format PDF

Totodată, Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi a prezentat „Tematica orientativă a ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului Călăraşi în anul 2021“ – format PDF, ce a fost adoptata de membrii Colegiului Prefectural.

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ

Instituţia Prefectului-judeţul Călăraşi, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Călăraşi, colectează anual o cantitate de aproximativ 3000 kg deşeuri de aluminiu, rezultate în urma confecţionării, abandonării de către populaţie şi a retragerii de la foştii proprietari a plăcuţelor cu numere de înmatriculare, cantitate ce trebuie valorificată lunar prin agenţi economici autorizaţi în acest sens.

Operatorii economici interesaţi de achiziţionarea acestor deşeuri pentru cantitatea aferentă anului 2021, sunt rugaţi să depună oferta de preţ/kg, la Registratura Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi, str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi până cel târziu la data de 04.03.2021, ora 10:00, însoţită de următoarele documente:

-certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic este adecvat obiectului contractului de vânzare-cumpărare, preluare deşeuri neferoare;

-autorizaţia de mediu, copie conform cu originalul;

-certificat de atestare fiscală.

Criteriul de atribuire al contractului este preţul unitar lei/kg cel mai mare ofertat. Se va încheia un contract de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 12 luni.

ANUNȚ privind activitatea de primire în audiență și de soluționare a petițiilor la nivelul Instituției Prefectului – județul Călărași

STIMAŢI CETĂŢENI,

Având în vedere prelungirea stării de alertă instituită prin H.G.967/2020, în perioada imediat următoare şi până la revenirea la normalitate, pentru asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi activitatea de primire în audientă se va desfăşura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situaţia prezentată de către solicitantul audienţei privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, pe care îl găsiţi accesând site-ul https://www.cl.prefectura.mai.gov.ro.

În situaţia aprobării cererii de primire în audienţă (formular PDF sau WORD), aceasta se va desfăşura, astfel:

– vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent și se va limita la un interval de maxim  15 minute,

-persoanele care participă la audienţe vor purta mască şi mănuşi de protecţie, iar la intrarea în clădire li se va lua temperatura (nu se va permite accesul persoanelor a    căror    temperatură  corporală depăşeşte 37,3° C),

-spaţiul unde are loc audienţa va fi dezinfectat înainte şi după încheierea fiecărei activităţi în parte.

Activitatea de consiliere a cetăţenilor, prevăzută de Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne se va desfăşura telefonic, de către funcţionarii cu atribuţii de relaţii cu publicul, la numerele de telefon afişate pe site-ul instituţiei: 0242/315.304; 0242/315.305; 0242/316.318.

Activitatea de primire a petiţiilor cetăţenilor, va fi asigurată prin intermediul trimiterilor    poştale sau  folosind :

– adresele de e-mail: prefectura@prefecturacalarasi.ro, francu.petruta@prefecturacalarasi.ro, petitii@prefecturacalarasi.ro

on-line, prin completarea formularelor existente pe site-ul instituţiei

faxul instituţiei: 0242.318.976.

 Vă mulţumim pentru înţelegere

Noul Consul General al Republicii Turcia la Constanţa, în vizită la Instituția Prefectului – județul Călărași

Prefectul județului Călărași, Marian STOICA, a primit, astăzi, 18 noiembrie a.c., vizita Consulului General al Republicii Turcia la Constanța, Emre YURDAKUL. Acesta a dorit să facă o vizită de prezentare la Instituția Prefectului – județul Călărași, dar și la alte instituții reprezentative din municipiul reședință al județului.

Vizita a constituit un bun prilej pentru Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa de a prezenta noua conducere a Consulatului, Excelenţa Sa fiind la începutul misiunii diplomatice în România, de la data de 01.08.2020.

Prefectul Marian STOICA, în calitate de reprezentant al Guvernului României în teritoriu, i-a urat bun venit Consulului General al Republicii Turcia, făcându-i acestuia o prezentare a județului și a principalelor obiective economice.

Cu această ocazie, E.S. Emre YURDAKUL şi-a manifestat interesul pentru oportunităţile de afaceri pe care judeţul Călărași le are la acest moment şi pentru dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu autorităţile călărășene, adăugând că principalele sale obiective sunt creșterea calității serviciilor consulare și dezvoltarea relațiilor între cele două țări în mai multe domenii precum economic, social și educațional.

Oaspetele turc a mulțumit pentru buna primire și s-a declarat onorat să reprezinte Republica Turcia în România, la Consulatul General al Republicii Turcia din Constanţa.

COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi, 09 noiembrie a.c., în sala de ședințe a Instituției Prefectului – județul Călărași, la solicitarea prefectului Marian STOICA, a avut loc o întâlnire cu președinții filialelor județene ale partidelor politice, la care au participat și subprefecțiI Nicolae Dumitru și Ion STAN.

În cadrul discuțiilor s-a făcut apel la importanța desfășurării unei campanii civilizate, decente, în care să nu existe atacuri la persoană și în care să se promoveze oferta electorală a partidelor.

Menționam că această ședință a fost una benefică, întrucât au fost dezbătute subiectele de interes în legătură cu modul de desfășurare al campaniei electorale și ziua alegerilor, dar și gestionarea situației create de infecțiile cu virusul SARS Cov-2.

Prefectul Marian STOICA a mentionat importanta  respectarii prevederilor legale în vigoare cu referire la HG 856/2020 pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu privire la desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie a.c., punând accent pe măsurile specifice de reducere a răspândirii COVID-19 (purtarea măștii, păstrarea distanței fizice, igiena și dezinfectarea mâinilor).

Astfel au fost create premisele înființării unui parteneriat între partidele politice și prefectură, colaborare benefică și necesară depășirii situației existente create de pandemia COVID-19, printr-o comunicare mai bună între instituțiile statului și partidele politice.

De asemenea, a rezultat necesitatea unor întâlniri ulterioare în care să poată fi discutate toate probleme apărute.

La sedință au participat și următorii invitați: reprezentantul DSP Călărași, comandanții IJJ Călărași, IPJ Călărasi, ISU Călărași, reprezentantul AEP Călărași.

Din partea partidelor politice au fost prezenți președinții filialelor județene Călărași PNL, PPU-SL, USR, PRO ROMÂNIA, PRM, PER, ALDE, PARTIDA ROMILOR. Totodată, ne exprimăm regretul că două dintre formațiunile politice importante în județ, PSD și PMP, nu au participat la această ședință.

COMUNICAT privind plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi permise

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 8 octombrie 2020, pentru a veni în sprijinul cetățenilor au fost suplimentate modalitățile de încasare a tarifelor reprezentând contravaloarea:

  permiselor de conducere;

– certificatelor de înmatriculare;

– autorizațiilor de circulație provizorie,

 prin intermediul a 1.013 unități CEC Bank și aproximativ 5200 terminale de plată, conform comunicatului CEC Bank. Terminalele de plată sunt amplasate în unitățile CEC și în rețeaua  ZEBRAPAY situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități.

Tarifele se încasează și în CONTUL BCR: RO94RNCB0082000367331018,  beneficiar: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (click pentru detalii)

(detalii conturi Trezorerie)

Împuternicit Șef serviciu SPCRPCIV Călărași,
Comisar de poliţie
Costinel DIACONU