Știri importante

COMUNICAT privind plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi permise

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 8 octombrie 2020, pentru a veni în sprijinul cetățenilor au fost suplimentate modalitățile de încasare a tarifelor reprezentând contravaloarea:

  permiselor de conducere;

– certificatelor de înmatriculare;

– autorizațiilor de circulație provizorie,

 prin intermediul a 1.013 unități CEC Bank și aproximativ 5200 terminale de plată, conform comunicatului CEC Bank. Terminalele de plată sunt amplasate în unitățile CEC și în rețeaua  ZEBRAPAY situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități.

Tarifele se încasează și în CONTUL BCR: RO94RNCB0082000367331018,  beneficiar: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (click pentru detalii)

(detalii conturi Trezorerie)

Împuternicit Șef serviciu SPCRPCIV Călărași,
Comisar de poliţie
Costinel DIACONU

Admiterea in Corpul Expertilor Electorali

Ce reprezintă Corpul experților electorali? 
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 250 lei (250 lei x 5 zile = 1.250 lei).

În această perioadă, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata salariului.

Primirea indemnizației de mai sus (250 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.

Pentru indemnizațiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 20 lei/zi de activitate pentru apă și cafea.

În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale județene au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral județean.

Cine poate fi expert electoral?
Poate intra în Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licență în domeniul științelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia – pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă. Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: bj.calarasi@roaep.ro

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat–.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf

Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.

Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

Cererea pentru admiterea în Corpul experților electorali pe bază de examen este disponibilă la adresa: http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2019/03/Cerere-admitere-examen-CEE.pdf

Cererea pentru admiterea în Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil este disponibilă la adresa: https://www.registrulelectoral.ro/upload/public/FormulareCereri/Cerere-admitere-aviz-favorabil-CEE-tara.pdf

 

Documentele pentru susținerea examenului online (cerere, copie act de identitate, copie diploma de studii) se transmit pe adresa bj.calarasi@roaep.ro

COMUNICAT Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi

Vă reamintim faptul că proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, se susţine, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) Examinatorul, candidatul şi martorul vor purta echipamente de protecţie pe toată durata de desfăşurarea a probei (măşti de protecţie), în lipsa acestora putând fi refuzată susţinerea probei. În autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp;
b) Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanţă dezinfectantă. De asemenea, vor pune la dispoziţie echipament pentru măsurarea temperaturii corporale, putând fi refuzată examinarea candidatului care are o temperatură corporală mai mare de 37,3 grade Celsius;
c) Programarea la proba practică se va face pe două intervale orare, aferente a două serii pentru fiecare examinator. La locul de intâlnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfăşura numai in spaţii deschise, cu respectarea regulilor de distanţare socială;
Activitatea de examinare la proba teoretică se va efectua cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, astfel:
-utilizarea măştilor de protecţie, atât pentru candidaţi cât şi pentru examinatori;
-scanarea temperaturii corporale şi interzicerea susţinerii examenului în situaţia în care aceasta depăşeşte 37,3 grade Celsius;
-respectarea distanţării persoanelor ce vor susţine proba teoretică;
-evitarea prezentării candidaţilor la sediul S.P.C.R.P.Î.V. cu susţinători, accesul va fi permis doar candidatului;
-pentru a preveni aglomerarea spaţiilor, candidaţii se pot prezenta în vederea susţinerii probei teoretice doar pe baza de programare online, acestea putând fi efectuate pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.
-candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) din ordonanța de urgență se poate prezenta în vederea Înregistrării dosarului şi susţinerii probei teoretice fără programare online.
Vă reamintim faptul că activitățile specifice de înmatriculare/transcriere/autorizare provizorie și cele privind preschimbarea permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online.
Operaţiunea de programare examinare proba practică / reprogramare examinare proba practică se va face în zilele de MIERCURI, JOI şi VINERI de către titulari, respectiv persoanele mandatate/delegate fără programare online, conform programului de lucru cu publicul. Programarea se va face în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.
Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Împuternicit ŞEFUL SERVICIULUI,
Comisar de poliţie
Costinel DIACONU

Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Drapelului Național

„Astăzi este Ziua Drapelului Național, simbol drag al unității și identității naționale, zi pe care o dedicăm în esență tuturor celor care de-a lungul timpului au făcut cinste României și Tricolorului.

Sunt toți acei bravi români care în trecut s-au jertfit sau au luptat pentru apărarea pământului strămoșesc, sunt toți cei care în vremurile noastre contribuie la buna reputație a României, făcând-și datoria cu profesionalism și curaj în diferite teatre de operațiuni și în misiuni internaționale și toți cei ale căror performanțe în diferite domenii au făcut ca Tricolorul să fie înălțat pe cel mai înalt catarg.

Și, cel mai recent, Drapelul Național i-a însoțit pe medicii români și personalul medical care, anul acesta, pe fondul crizei sanitare generată de noul coronavirus, și-au ajutat colegii din Italia, Statele Unite și Republica Moldova, iar seriozitatea și competența cu care s-au implicat în salvarea de vieți au făcut cinste românilor și României. Le mulțumim tuturor, cu respect și admirație!

Tricolorul reprezintă istoria noastră și întregul popor, cu oameni care ne-au dat de atâtea ori prilejul să ne mândrim că suntem români.

La mulți ani, România!

La mulți ani, Drapelului Național!”

Ludovic Orban,

Prim-ministru al României

COMUNICAT SPCRPCIV Călăraşi privind reluarea activității de examinare la proba teoretică

Vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 22.06.2020 se va relua activitatea de examinare la proba teoretică, conform programului de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Regim Permis de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi.

Activitatea de examinare la proba teoretică se va efectua cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, astfel:

-utilizarea măştilor de protecţie, atât pentru candidaţi cât şi pentru examinatori;

-scanarea temperaturii corporale şi interzicerea susţinerii examenului în situaţia în care aceasta depăşeşte 37,2 grade Celsius;

-respectarea distanţării persoanelor ce vor susţine proba teoretică;

-evitarea prezentării candidaţilor la sediul S.P.C.R.P.Î.V. cu susţinători, accesul va fi permis doar candidatului;

-pentru a preveni aglomerarea spaţiilor, candidaţii se pot prezenta în vederea susţinerii probei teoretice doar pe baza de programare online, acestea putând fi efectuate pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.

Vă reamintim faptul că  activitățile specifice de înmatriculare/transcriere/autorizare provizorie și cele privind preschimbarea permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online.

Operaţiunea de programare examinare proba practică / reprogramare examinare proba practică se va face zilnic de către titulari, respectiv persoanele mandatate/delegate fără programare online, conform programului de lucru cu publicul. Programarea se va face în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.

Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

 

Împuternicit ŞEFUL SERVICIULUI,

Comisar de poliţie

Costinel DIACONU

CEREMONIA DE DEPUNERE A JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL ION STAN, SUBPREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Luni, 25 mai 2020, începând cu orele 17.00, în sala  de ședințe a Instituției Prefectului – județul Călărași, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către domnul Ion STAN, subprefectul județului Călărași.
Ceremonia a fost deschisă de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Gheorghe SORESCU, care a dat citire Hotărârii de Guvern prin care domnul Ion Stan a fost numit în funcția de subprefect.
După depunerea jurământului, subprefectul Ion Stan a rostit o scurtă alocuțiune:
„Domnule Secretar de Stat,
Domnule Prefect,
Domnule Subprefect,
Onorată asistență,
În primul rând, mulțumesc domnului prim-ministru Ludovic Orban, pentru încrederea acordată.
Odată cu numirea mea în funcția de subprefect al județului Călărași, îmi asum în totalitate responsabilitățile ce decurg funcției și voi susține toate măsurile din Programul de guvernare care pot conduce la dezvoltarea județului nostru, printr-un dialog permanent cu autoritățile publice locale, cu partenerii de dialog social, cu mediul privat și reprezentanții mass-media.
Doresc să transmit un mesaj tuturor cetățenilor județului Călărași că voi fi permanent la dispoziția lor, pentru rezolvarea oricăror probleme, în limita competențelor legale pe care le deține Instituția Prefectului.
Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de mine la ceremonia de investire si depunere a jurământului.“ – a încheiat subprefectul Ion STAN.

ANUNȚ privind activitatea de primire în audiență și de soluționare a petițiilor la nivelul Instituției Prefectului – județul Călărași

STIMAŢI CETĂŢENI

Având în vedere încetarea stării de urgenţă, instituită prin Decretul Prezidenţial nr. 195/2020 şi prelungită prin Decretul Prezidenţial nr. 240/2020 şi instituirea stării de alertă, în perioada imediat următoare şi până la revenirea la normalitate, pentru asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi activitatea de primire în audientă se va desfăşura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situaţia prezentată de către solicitantul audienţei privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, pe care îl găsiţi accesând site-ul https://www.cl.prefectura.mai.gov.ro.

În situaţia aprobării cererii de primire în audienţă (formular PDF sau WORD), aceasta se va desfăşura, astfel:
– audienţele se ţin în camera 20 de la parterul clădirii Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi din strada Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi,
– la audienţă vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent,
– audienţa se va limita la un interval de maxim 15 minute,
– persoanele care participă la audienţe vor purta mască şi mănuşi de procţie, iar la intrarea în clădire li se va lua temperatura (nu se va permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte 37,3 ° C),
– spaţiul unde are loc audienţa va fi dezinfectat înainte şi după încheirea fiecărei activităţi în parte.

Activitatea de consiliere a cetăţenilor, prevăzută de Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne se va desfăşura telefonic, de către funcţionarii cu atribuţii de relaţii cu publicul, la numerele de telefon afişate pe site-ul instituţiei: 0242/315.304; 0242/315.305; 0242/316.318.

Activitatea de primire a petiţiilor cetăţenilor, va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poştale, folosind adresele de e-mail ale instituţiei, şi anume: prefectura@prefecturacalarasi.ro sau francu.petruta@prefecturacalarasi.ro, on-line prin completarea formularelor existente pe site-ul instituției, sau folosind faxul instituţiei 0242.318.976.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

PREFECT,
MARIAN STOICA

COMUNICAT privind măsurile necesare luate de S.P.C.R.P.C.I.V. Călăraşi în vederea evitării aglomerării de persoane la sediul instituţiei, precum şi a prevenirii răspândirii COVID-19

COMUNICAT privind măsurile necesare luate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi în vederea evitării aglomerării de persoane la sediul instituţiei, precum şi a prevenirii răspândirii COVID-19

Având  vedere măsurile dispuse în cuprinsul Hotărârii C.N.S.U. nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, cele propuse și aprobate prin Planul de măsuri nr. 3837790 / 07.05.2020 privind reluarea activității de examinare la nivelul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în condițiile încetării stării de urgență, pentru implementarea unei practici în vederea eficientizării activitații de lucru cu publicul:

1.Toate activitățile specifice și operațiunile din sfera de competență se vor realiza cu respectarea și aplicarea măsurilor dispuse anterior referitoare la igienizarea spațiilor de lucru cu publicul și utilizare a echipamentelor de protecție individuale.

2.Preluarea documentelor necesare diferitelor operațiuni se va efectua cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.70 / 14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, pentru prelungirea unor termene, referitoare la prelungirea valabilității unor documente emise de instituții și autorități publice.

3.În perioada 18.05.2020-22.05.2020 vor fi programați în vederea susținerii probei practice candidații ale căror dosare au expirat sau urmează să expire în perioada 17.03.2020-15.06.2020 .

Pentru a preveni aglomerarea spațiilor interioare ale serviciilor, precum și pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, prin reducerea numărului de persoane cu care intră in contact lucrătorii din cadrul serviciului, programarea persoanelor al căror curs de pregătire a expirat in perioada stării de urgență se va face de către un reprezentant al școlii de conducători auto, cronologic, conform datei la care valabilitatea cursului a expirat.

4.Candidații care au fost programați pentru susținerea probei practice în perioadă în care această probă a fost suspendată, cu excepția celor menționați la punctul 3, vor fi reprogramați automat, cronologic, conform zilei corespunzătoare programării anterioare.

Data programării va fi comunicată școlilor de conducători auto pentru proprii candidați, iar datele corespunzătoare vor fi postate pe site-ul instituției prefectului, candidații fiind îndrumați să se adreseze școlilor de conducători auto unde au urrnat cursul de pregătire practică

5.Programarea pentru susținerea probei practice de către alți candidați care nu au mai fost programați anterior se va efectua numai după finalizarea activităților prevăzute la punctele 3 și 4.

6.Reluarea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, începând cu data de 02.06.2020, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)Examinatorul, candidatul şi martorul vor purta echipamente de protecţie pe toată durata de desfăşurarea a probei (măşti de protecţie), în lipsa acestora putând fi refuzată susţinerea probei. În autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp;
b)Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanţă dezinfectantă. De asemenea, vor pune la dispoziţie echipament pentru măsurarea temperaturii corporale, putând fi refuzată examinarea candidatului care are o temperatură corporală mai mare de 37,30 grade Celsius;
c)Programarea la proba practică se va face pe două intervale orare, aferente a două serii pentru fiecare examinator. La locul de intâlnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfăşura numai in spaţii deschise, cu respectarea regulilor de distanţare socială;

7.Din listele cu candidați vor fi excluse persoanele care figurează în izolare sau carantină.

8.În vederea prevenirii apariției unor cazuri de infectare cu virusul COVID-I9 și pentru respectarea recomandărilor pe această linie, se va menține măsura suspendării probei teoretice a examenului pentru obținerea permisului de conducere până cel puțin în data de 14.06.2020. Proba teoretică va fi reluată după această dată conform situației și volumului de activitate existente la nivelul fiecărui serviciu public comunitar, prin ordin al Prefectului.

9.Activitățile de lucru cu publicul la ghișeele instituției se vor desfășura exclusiv pe baza unei programări on-line, cu excepția activității de programare menționate la punctele 3 și 4.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului. Pentru desfășurarea în condiții normale a activității contăm pe întelegerea dumneavoastră.

Î /ŞEFUL SERVICIULUI,
Comisar de poliţie
Costinel DIACONU

COMUNICAT SPCRPCIV – Facilități Program ‘RABLA’ – RADIERE ONLINE

Începând cu data de 26.03.2020, operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național „RABLA”, va fi efectuată din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

Dovada radierii din circulație a unui vehicul aflat în situația anterior menționată va fi transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate.

Precizăm faptul că, finalitatea acestui demers va fi reprezentată de efectuarea operațiunii de radiere din circulație a vehiculelor, fără a mai fi necesară prezentarea, de către proprietari, la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevăzute de art. 25 al O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea termenelor stabilite în legislația aplicabilă Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național.

COMUNICAT SPCRPCIV – INFORMATII DE INTERES GENERAL

In contextul social actual privind prioritatea prevenirii și limitării răspândirii coronavirusului – Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor aduce la cunoștința cetățenilor – solicitanți ai serviciilor de permise/examinări și înmatriculări, următoarele informații de interes general:

In conformitate cu prevederile art.14 din Decretul Președintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expira pe perioada stării de urgență.

În acest context, documentele eliberate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor teritoriale, respectiv: permisele de conducere, autorizațiile de circulație provizorie precum și dovezile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare și permiselor de conducere care vor expira pe perioada stării de urgență vor fi considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență. 

Cererile de preschimbare pot fi depuse într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență – conform dispozițiilor art.12 alin.(1) din Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020.

Aceleași reglementări se vor aplica și documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/ examinare/ preschimbare permis de conducere (ex.certificat de autenticitate, documentul emis de unitatea medicală autorizată – fisa medicală, dosar școlarizare etc.,) care vor expira pe perioada stării de urgență.