Știri importante

ANUNȚ privind activitatea de primire în audiență și de soluționare a petițiilor la nivelul Instituției Prefectului – județul Călărași

STIMAŢI CETĂŢENI,

Având în vedere prelungirea stării de alertă instituită prin H.G.967/2020, în perioada imediat următoare şi până la revenirea la normalitate, pentru asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi activitatea de primire în audientă se va desfăşura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situaţia prezentată de către solicitantul audienţei privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, pe care îl găsiţi accesând site-ul https://www.cl.prefectura.mai.gov.ro.

În situaţia aprobării cererii de primire în audienţă (formular PDF sau WORD), aceasta se va desfăşura, astfel:

– vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent și se va limita la un interval de maxim  15 minute,

-persoanele care participă la audienţe vor purta mască şi mănuşi de protecţie, iar la intrarea în clădire li se va lua temperatura (nu se va permite accesul persoanelor a    căror    temperatură  corporală depăşeşte 37,3° C),

-spaţiul unde are loc audienţa va fi dezinfectat înainte şi după încheierea fiecărei activităţi în parte.

Activitatea de consiliere a cetăţenilor, prevăzută de Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne se va desfăşura telefonic, de către funcţionarii cu atribuţii de relaţii cu publicul, la numerele de telefon afişate pe site-ul instituţiei: 0242/315.304; 0242/315.305; 0242/316.318.

Activitatea de primire a petiţiilor cetăţenilor, va fi asigurată prin intermediul trimiterilor    poştale sau  folosind :

– adresele de e-mail: prefectura@prefecturacalarasi.ro, francu.petruta@prefecturacalarasi.ro, petitii@prefecturacalarasi.ro

on-line, prin completarea formularelor existente pe site-ul instituţiei

faxul instituţiei: 0242.318.976.

 Vă mulţumim pentru înţelegere

Noul Consul General al Republicii Turcia la Constanţa, în vizită la Instituția Prefectului – județul Călărași

Prefectul județului Călărași, Marian STOICA, a primit, astăzi, 18 noiembrie a.c., vizita Consulului General al Republicii Turcia la Constanța, Emre YURDAKUL. Acesta a dorit să facă o vizită de prezentare la Instituția Prefectului – județul Călărași, dar și la alte instituții reprezentative din municipiul reședință al județului.

Vizita a constituit un bun prilej pentru Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa de a prezenta noua conducere a Consulatului, Excelenţa Sa fiind la începutul misiunii diplomatice în România, de la data de 01.08.2020.

Prefectul Marian STOICA, în calitate de reprezentant al Guvernului României în teritoriu, i-a urat bun venit Consulului General al Republicii Turcia, făcându-i acestuia o prezentare a județului și a principalelor obiective economice.

Cu această ocazie, E.S. Emre YURDAKUL şi-a manifestat interesul pentru oportunităţile de afaceri pe care judeţul Călărași le are la acest moment şi pentru dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu autorităţile călărășene, adăugând că principalele sale obiective sunt creșterea calității serviciilor consulare și dezvoltarea relațiilor între cele două țări în mai multe domenii precum economic, social și educațional.

Oaspetele turc a mulțumit pentru buna primire și s-a declarat onorat să reprezinte Republica Turcia în România, la Consulatul General al Republicii Turcia din Constanţa.

COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi, 09 noiembrie a.c., în sala de ședințe a Instituției Prefectului – județul Călărași, la solicitarea prefectului Marian STOICA, a avut loc o întâlnire cu președinții filialelor județene ale partidelor politice, la care au participat și subprefecțiI Nicolae Dumitru și Ion STAN.

În cadrul discuțiilor s-a făcut apel la importanța desfășurării unei campanii civilizate, decente, în care să nu existe atacuri la persoană și în care să se promoveze oferta electorală a partidelor.

Menționam că această ședință a fost una benefică, întrucât au fost dezbătute subiectele de interes în legătură cu modul de desfășurare al campaniei electorale și ziua alegerilor, dar și gestionarea situației create de infecțiile cu virusul SARS Cov-2.

Prefectul Marian STOICA a mentionat importanta  respectarii prevederilor legale în vigoare cu referire la HG 856/2020 pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu privire la desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie a.c., punând accent pe măsurile specifice de reducere a răspândirii COVID-19 (purtarea măștii, păstrarea distanței fizice, igiena și dezinfectarea mâinilor).

Astfel au fost create premisele înființării unui parteneriat între partidele politice și prefectură, colaborare benefică și necesară depășirii situației existente create de pandemia COVID-19, printr-o comunicare mai bună între instituțiile statului și partidele politice.

De asemenea, a rezultat necesitatea unor întâlniri ulterioare în care să poată fi discutate toate probleme apărute.

La sedință au participat și următorii invitați: reprezentantul DSP Călărași, comandanții IJJ Călărași, IPJ Călărasi, ISU Călărași, reprezentantul AEP Călărași.

Din partea partidelor politice au fost prezenți președinții filialelor județene Călărași PNL, PPU-SL, USR, PRO ROMÂNIA, PRM, PER, ALDE, PARTIDA ROMILOR. Totodată, ne exprimăm regretul că două dintre formațiunile politice importante în județ, PSD și PMP, nu au participat la această ședință.

COMUNICAT privind plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi permise

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 8 octombrie 2020, pentru a veni în sprijinul cetățenilor au fost suplimentate modalitățile de încasare a tarifelor reprezentând contravaloarea:

  permiselor de conducere;

– certificatelor de înmatriculare;

– autorizațiilor de circulație provizorie,

 prin intermediul a 1.013 unități CEC Bank și aproximativ 5200 terminale de plată, conform comunicatului CEC Bank. Terminalele de plată sunt amplasate în unitățile CEC și în rețeaua  ZEBRAPAY situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități.

Tarifele se încasează și în CONTUL BCR: RO94RNCB0082000367331018,  beneficiar: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (click pentru detalii)

(detalii conturi Trezorerie)

Împuternicit Șef serviciu SPCRPCIV Călărași,
Comisar de poliţie
Costinel DIACONU

Admiterea in Corpul Expertilor Electorali

Ce reprezintă Corpul experților electorali? 
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 250 lei (250 lei x 5 zile = 1.250 lei).

În această perioadă, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata salariului.

Primirea indemnizației de mai sus (250 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.

Pentru indemnizațiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 20 lei/zi de activitate pentru apă și cafea.

În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale județene au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral județean.

Cine poate fi expert electoral?
Poate intra în Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licență în domeniul științelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia – pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă. Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: bj.calarasi@roaep.ro

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat–.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf

Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.

Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

Cererea pentru admiterea în Corpul experților electorali pe bază de examen este disponibilă la adresa: http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2019/03/Cerere-admitere-examen-CEE.pdf

Cererea pentru admiterea în Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil este disponibilă la adresa: https://www.registrulelectoral.ro/upload/public/FormulareCereri/Cerere-admitere-aviz-favorabil-CEE-tara.pdf

 

Documentele pentru susținerea examenului online (cerere, copie act de identitate, copie diploma de studii) se transmit pe adresa bj.calarasi@roaep.ro

Condițiile ce trebuie respectate la susținerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere

Proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere se susţine cu respectarea următoarelor condiţii:
a) Examinatorul, candidatul şi martorul vor purta echipamente de protecţie pe toată durata de desfăşurarea a probei (măşti de protecţie), în lipsa acestora putând fi refuzată susţinerea probei. În autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp;
b) Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanţă dezinfectantă. De asemenea, vor pune la dispoziţie echipament pentru măsurarea temperaturii corporale, putând fi refuzată examinarea candidatului care are o temperatură corporală mai mare de 37,3 grade Celsius;
c) Programarea la proba practică se va face pe două intervale orare, aferente a două serii pentru fiecare examinator. La locul de intâlnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfăşura numai in spaţii deschise, cu respectarea regulilor de distanţare socială;
Activitatea de examinare la proba teoretică se va efectua cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, astfel:
-utilizarea măştilor de protecţie, atât pentru candidaţi cât şi pentru examinatori;
-scanarea temperaturii corporale şi interzicerea susţinerii examenului în situaţia în care aceasta depăşeşte 37,3 grade Celsius;
-respectarea distanţării persoanelor ce vor susţine proba teoretică;
-evitarea prezentării candidaţilor la sediul S.P.C.R.P.Î.V. cu susţinători, accesul va fi permis doar candidatului;
-pentru a preveni aglomerarea spaţiilor, candidaţii se pot prezenta în vederea susţinerii probei teoretice doar pe baza de programare online, acestea putând fi efectuate pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.
-candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) din ordonanța de urgență se poate prezenta în vederea Înregistrării dosarului şi susţinerii probei teoretice fără programare online.
Vă reamintim faptul că activitățile specifice de înmatriculare/transcriere/autorizare provizorie și cele privind preschimbarea permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online.
Operaţiunea de programare examinare proba practică / reprogramare examinare proba practică se va face în zilele de MIERCURI, JOI şi VINERI de către titulari, respectiv persoanele mandatate/delegate fără programare online, conform programului de lucru cu publicul. Programarea se va face în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.
Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Împuternicit ŞEFUL SERVICIULUI,
Comisar de poliţie
Costinel DIACONU

CEREMONIA DE DEPUNERE A JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL ION STAN, SUBPREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Luni, 25 mai 2020, începând cu orele 17.00, în sala  de ședințe a Instituției Prefectului – județul Călărași, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către domnul Ion STAN, subprefectul județului Călărași.
Ceremonia a fost deschisă de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Gheorghe SORESCU, care a dat citire Hotărârii de Guvern prin care domnul Ion Stan a fost numit în funcția de subprefect.
După depunerea jurământului, subprefectul Ion Stan a rostit o scurtă alocuțiune:
„Domnule Secretar de Stat,
Domnule Prefect,
Domnule Subprefect,
Onorată asistență,
În primul rând, mulțumesc domnului prim-ministru Ludovic Orban, pentru încrederea acordată.
Odată cu numirea mea în funcția de subprefect al județului Călărași, îmi asum în totalitate responsabilitățile ce decurg funcției și voi susține toate măsurile din Programul de guvernare care pot conduce la dezvoltarea județului nostru, printr-un dialog permanent cu autoritățile publice locale, cu partenerii de dialog social, cu mediul privat și reprezentanții mass-media.
Doresc să transmit un mesaj tuturor cetățenilor județului Călărași că voi fi permanent la dispoziția lor, pentru rezolvarea oricăror probleme, în limita competențelor legale pe care le deține Instituția Prefectului.
Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de mine la ceremonia de investire si depunere a jurământului.“ – a încheiat subprefectul Ion STAN.

Facilități Program ‘RABLA’ – RADIERE ONLINE

Începând cu data de 26.03.2020, operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național „RABLA”, va fi efectuată din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

Dovada radierii din circulație a unui vehicul aflat în situația anterior menționată va fi transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate.

Precizăm faptul că, finalitatea acestui demers va fi reprezentată de efectuarea operațiunii de radiere din circulație a vehiculelor, fără a mai fi necesară prezentarea, de către proprietari, la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevăzute de art. 25 al O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea termenelor stabilite în legislația aplicabilă Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național.

ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE – MESAJUL PREMIERULUI LUDOVIC ORBAN

Vineri, 24 Ianuarie 2020, cu incepere de la ora 11.00, prefectul județului Călărași, Marian Stoica, a participat la acțiunea desfășurată la Muzeul Municipal Călărași, transmițând, cu această ocazie, Mesajul premierului Ludovic Orban cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române:

Finalul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor l-a reprezentat tradiționala Horă a Unirii la care au luat parte toți cei prezenți la eveniment.

 

 

Mesajul premierului Ludovic Orban cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

“Cu 161 de ani în urmă, românii de pe cele două maluri ale Milcovului sărbătoreau împreună îndeplinirea unui ideal drag al generației pașoptiste, unirea Moldovei cu Țara Românească. Mica Unire, cum este numit momentul istoric de la 24 ianuarie 1859, a reprezentat prima etapă în crearea statului unitar român, desăvârșită la 1 decembrie 1918, când a avut loc și unirea cu Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș.
Ce poate fi mai frumos pentru o națiune decât consensul în jurul unui obiectiv vizionar a cărui împlinire avea să deschidă calea către un stat modern, suveran și independent? Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în același timp ca domnitor al Țării Românești și al Moldovei a însemnat, cum el însuși spunea, conform relatărilor vremii, nu doar venirea la putere a unui om, ci a unui popor.
Avem multe de învățat din exemplul artizanilor Unirii Principatelor Române. Chiar dacă au existat și voci care se opuneau unificării, divanurile ad-hoc care au precedat unirea celor două principate au demonstrat dorinţa de unire a românilor, iar elitele politice ale vremii au fructificat o șansă istorică pentru întreaga națiune. Reformele care au urmat în toate domeniile importante ale economiei și vieții social-politice au schimbat în bine destinul acestui popor. A fost un cumul de voință și de curaj politic datorită căruia există și România de astăzi, revenită de peste un deceniu în marea familie europeană și partener al Alianței Nord-Atlantice.
Istoria ne-a demonstrat că putem fi puternici ca națiune atunci când ne unește un obiectiv comun. În 1859, puternica apropiere culturală și economică dintre Moldova și Țara Românească a fost catalizatorul Micii Uniri. Dezvoltarea și modernizarea statului nou format atunci nu ar fi fost însă posibile fără respectul pentru lege și pentru binele întregii națiuni.
Sărbătoarea Unirii Principatelor Române este un bun prilej de reflecție pentru ceea ce ne dorim ca popor pentru viitor, lăsând deoparte diferențele de opinie sau rivalitățile politice. Provocarea actuală o reprezintă dezvoltarea țării în pas cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, reducând decalajele economice sau sociale. Acesta este drumul pe care mi l-am asumat împreună cu echipa guvernamentală pe care o conduc, în deplin respect pentru lege și pentru binele societății.

La mulți ani, români!
La mulți ani, România!”

Ludovic Orban,
Prim-ministru al României

 

PREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI, MARIAN STOICA, A FOST PREZENT LA EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2019 DE I.S.U. „BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAŞI

Miercuri, 22 ianuarie, a.c., în sala de ședințe a Consiliului Județean Călărași a avut loc evaluarea activităţilor desfăşurate în anul 2019 de INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BARBU ŞTIRBEI” al judeţului Călăraşi, eveniment la care au participat prefectul judeţului Călărași, domnul Marian Stoica, reprezentanţi ai structurilor M.A.I. şi instituțiilor din judeţ cu care inspectoratul cooperează și colaborează, precum şi cadre ale inspectoratului.

În cadrul acestei activități de bilanț, inspectorul șef al ISU Călărași, colonel Adrian Păduraru, a prezentat activitățile organizate și misiunile executate în anul precedent. Rezultatele foarte bune obținute pe parcursul anului 2019 arată că Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” este pregătit pentru îndeplinirea misiunilor și activităților specifice.