Situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este un organism interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă produse pe raza judeţului Călăraşi. Preşedintele Comitetului este Prefectul judeţului Călăraşi. Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea C.J.S.U Călăraşi se stabilesc prin ordin al prefectului. Atribuţiile de gestionare a situaţiilor de urgenţă şi a situaţiilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă ale CJSU Călăraşi privesc teritoriul judeţului Călăraşi.

Atribuțiile C.J.S.U Călărași – format PDF

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.J.S.U. Călăraşi cuprinde ansamblul măsurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, astfel:
a)avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de risc;
b)punerea în aplicare a planurilor, măsurilor specifice de prevenire, protecţie şi intervenţie;
c)intervenţia cu forţe şi mijloace, în funcţie de situaţia operativă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unei situaţii de urgenţă;
d)declararea stării de alertă conform prevederilor legale;
e)acordarea de ajutoare de urgenţă;
f)solicitarea de asistenţă din partea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
g)evaluarea pagubelor şi înaintarea propunerilor pentru acordarea de despăgubiri
persoanelor fizice sau juridice;
h)alte măsuri prevăzute de lege

 

Hotărârea nr.13/07.09.2018 privind situația de urgență generată de iminența întreruperii activității de colectare și transport a deșeurilor la nivelul județului Călărași – format PDF

Bilantul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pe anul 2017 – format PDF

Ordinul Prefectului nr. 62 din 6.02.2018 privind convocarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Calarasi in sedinta extraordinara la data de 08.02.2018 ora 11.30 – format PDF

Planul cadru de masuri pentru combaterea pestei porcine in judetul Calarasi – format PDF

 

PROGRAMUL CJSU SEZONUL RECE

2017-2018 2016-2017 2015-2016

REGISTRUL DE CAPABILITATI SI RISCURI
-Registrul de riscuri pentru situaţii de urgenţă al judeţului CĂLĂRAŞI – format XLS
-Registrul de capabilități pentru situaţii de urgenţă al judeţului CĂLĂRAŞI – format XLS

ACTE NORMATIVE
-HOTĂRÂRE Nr.1491/2004 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă – format PDF
-HOTĂRÂRE Nr.557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc – format PDF

Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.
Administrația Natională de Meteorologie
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor